Groep 6-7

Marieke Krebbers-Goossens
ma-di-wo

Josje Arts 
do-vr

Welkom op de pagina van groep 6-7!
 
Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten en gebeurtenissen in onze groep. Daarnaast kunt u hier onze foto's bewonderen.
 
De leerlingen gaan samen een missie en regels opstellen. We gaan samen bespreken wat we belangrijk vinden in onze klas, zodat we op een prettige manier met elkaar omgaan en een fijne werksfeer creëren in de klas.
 
We besteden in groep 6-7 dagelijks aandacht aan de vakken rekenen, taal, begrijpend/technisch lezen en spelling. Daarnaast werken we elke twee weken aan een thema rondom wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Andere vakgebieden die aan bod komen dit jaar zijn: Engels, schrijven (groep 6), Blits (groep 7), muziek (van muziekdocent Niels), handvaardigheid/tekenen, verkeer en Goed Gedaan/Deugdenboom (sociaal-emotionele ontwikkeling). Elke maandag en woensdag hebben we gymnastiek.
In groep 6-7 hebben we ook veel leuke activiteiten en uitstapjes. Dit schooljaar worden er weer drie techniekochtenden georganiseerd waar we ons gaan verdiepen in een technisch onderwerp. In oktober zullen we  dit jaar onder begeleiding van de natuurouders een bezoek brengen aan het Reindersmeer en in september en in november krijgen we speciale lessen van HALT, over jeugdcriminaliteit en invloed van de groep.
Verder gaan we ons in groep 7 alvast een beetje voorbereiden op het voortgezet onderwijs door een bezoek te brengen aan het Elzendaalcollege Gennep, waar we twee keer een workshop zullen volgen. Daarnaast gaat groep 7 dit jaar het VVN Verkeersexamen plaatsvinden, theorie en praktijk.
Wij hebben er zin in en gaan met elkaar zorgen voor een en fijn schooljaar!
 
Juf Marieke en juf Josje