Ouderraad (OR)

 
OUDERRAAD (OR)

De Ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en vergaderen zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.
De Ouderraad onderhoudt contacten, informeert en helpt mee bij het opzetten van activiteiten en vieringen zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, musical en de slotweek.
De Ouderraad is het klankbord tussen ouders en school, u als ouder van een leerling bent altijd lid van deze Oudervereniging.
Het mailadres van de ouderrraad is: or
.heggerank@lijn83po.nl

Ouderraadsleden:
Anke Robben (penningmeester)
Maike de Goeij (secretaresse)
Bauke Lemmen (voorzitter)
Sarah Gisbers
Patricia Polman
Cindy Roodbeen
Melanie Hubbers
Sander Goudriaan
Sharonne Zeegers


Contactpersonen namens het team:
Anita Spann- van Duin
a.vanduin@lijn83po.nl

Mayke Cöp-Smits
m.cop@lijn83po.nl