Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Wanneer je een probleem hebt of ergens mee zit en het aan niemand kan of wil vertellen, kun je altijd in vertrouwen bij de Vertrouwenspersonen terecht.
Aan het begin van het schooljaar komen zij zich in de klas aan de leerlingen voorstellen:
Wie zijn ze?
Wat doen ze?
Wanneer en hoe kun je bij hen terecht ?

Deze uitleg geven ze ook aan de leerkrachten tijdens een teamvergadering.
Centraal in de school staat een brievenbus met een slot, waar de kinderen een briefje met hun vraag of probleem in kunnen posten.
Alleen de Vertrouwenspersonen  hebben de sleutel en kijken wekelijks. Bij een probleem nemen ze contact op met de leerling en samen zoeken ze naar een oplossing.

Voor informatie met betrekking op de klachtenprocedure verwijzen we u naar de schoolgids: Hoofdstuk 11 Klachtenprocedure. Daarin staat uitgebreid beschreven wie u kunt benaderen en waarvoor. Er staan telefoonnummers voor verdere informatie.


Vertrouwenspersoon namens de ouders:
Mariska Bisschops
T: 0485-512133
Vertrouwenspersoon namens het team:
Mayke Cöp-Smits
0485-518608

m.cop@lijn83po.nl